Picture
Umjetnost Aikida sadrži mnoge lekcije koje možemo primjeniti na svakodnevne situacije, osobito one izazovne i zahtjevne koje uključuju komunikaciju s drugim ljudima. Aikido znači način duhovnog sklada i tu vještinu je osmislio Morihei Ueshiba 1920.godine koja je nastala kao potreba za samoobranom od napadača.

Ova borilačka vještina s jedne strane je efektivna i snažna kao što su karate ili judo, a s druge strane je nenasilna i nudi aplikacije harmonije i mira kojima kreiramo situacije u kojima se konflikt niti ne može dogoditi.

 
 
Picture
Većina ljudi često razmišlja o nečemu drugom nego o onom što zaista radi i to ih općenito čini nesretnima, pokazala su nova istraživanja.

Postoji velika šansa da je upravo sada vaš um negdje odlutao! Istraživanja su pokazala da gotovo polovicu svog vremena ljudi provode razmišljajući o nečemu drugom od onog što zaista radi u datom trenutku. I iako su mnoga maštarenja možda i ugodna, veća je vjerojatnost da bi osjećaj sreće iskušavali kada bi svu svoju pozornost usmjerili na ono što upravo radimo.

 
 
Kad krećemo učiti ili raditi nešto, osobito ono što smatramo napornim ili nešto što nam je novo, tada najčešće kažemo ili pomislimo: moram se koncentrirati. I tada obično počnemo intenzivno razmišljati i tjerati sebe na to da se moramo usredotočiti na predmet naše radnje. Vrlo često je to jedna tenzijska radnja i moramo uložiti jako puno napora da bi se koncentrirali. Ono što se najčešće događa kao posljedica je brzo umaranje i ne možemo ostati jako dugo koncentrirani.